Buy Textbooks  |  Rent Textbooks  |  Sell Textbooks  |  eTextbooks
Help  |  Questions? 1-877-292-6442
Hello, Sign In
Your Account
0
Home
 | 
eTextbooks
 | 
Polishchuk

Search Results

Advanced Search
eTextbooks Authored by "Polishchuk" (15 items)

Filter results:

Abelian Varieties, Theta Functions and the Fourier Transform
Alexander Polishchuk
Hardback
ISBN13: 978-0521808040
ISBN10: 0521808049
eTextbook
$100.00
Diptych: Essays
Slava Polishchuk

ISBN13: 978-1502857675
ISBN10: 1502857677
Lektsii po kul`turologii
Polishchuk Viktor

ISBN13: 978-3639863086
ISBN10: 3639863089
Chervone Marevo
Polishchuk Klym 1891-1937 Klym

ISBN13: 978-1246702149
ISBN10: 1246702142
Otaman Zeleny: suchasny roman v dvokh chastynakh
Klym Polishchuk

ISBN13: 978-1179832036
ISBN10: 1179832035
Multicomponent Transport in Polymer Systems for Controlled Release
Alexandre Ya. Polishchuk

ISBN13: 978-9056995942
ISBN10: 9056995944
Dinamika poley termokarstovykh ozer
Polishchuk Vladimir

ISBN13: 978-3659115622
ISBN10: 3659115622
Monetarnaya istoriya Rossii
Polishchuk Alla

ISBN13: 978-3659192180
ISBN10: 365919218X
Chelovek v filosofii kul`tury
Polishchuk Viktor

ISBN13: 978-3848439713
ISBN10: 3848439719
Vvedenie v komp`yuternye tekhnologii. Metodicheskiy kompleks
Polishchuk Valeriya

ISBN13: 978-3659664960
ISBN10: 3659664960
Abelian Varieties, Theta Functions and the Fourier Transform
Polishchuk
Hardback
ISBN13: 978-0511057588
ISBN10: 051105758X
eTextbook
$100.00
Continual Means and Boundary Value Problems in Function Spaces
Efim Mikhailovich Polishchuk

ISBN13: 978-0817622176
ISBN10: 0817622179
Multicomponent Transport in Polymer Systems for Controlled Release
Alexandreya Ya Polishchuk

ISBN13: 978-9056995935
ISBN10: 9056995936

Page:   1  

Close
Close
Close