Ship-Ship-Hooray! FREE 2-Day Air* on $25+ Details >
Soviet Photographers, including: Sergey Prokudin-gorsky, Alexander Rodchenko, Igor Kostin, Roman Vishniac, Yevgeny Khaldei, Gueorgui Pinkhassov, Mikhail Evstafiev, Roman Karmen, Alexander Zemlianichenko, Mikhail Kaufman, Gustav Klutsis, Vladimir Shukhov

Soviet Photographers, including: Sergey Prokudin-gorsky, Alexander Rodchenko, Igor Kostin, Roman Vishniac, Yevgeny Khaldei, Gueorgui Pinkhassov, Mikhail Evstafiev, Roman Karmen, Alexander Zemlianichenko, Mikhail Kaufman, Gustav Klutsis, Vladimir Shukhov

ISBN13: 978-1242639432

Cover of Soviet Photographers, including: Sergey Prokudin-gorsky, Alexander Rodchenko, Igor Kostin, Roman Vishniac, Yevgeny Khaldei, Gueorgui Pinkhassov, Mikhail Evstafiev, Roman Karmen, Alexander Zemlianichenko, Mikhail Kaufman, Gustav Klutsis, Vladimir Shukhov  (ISBN 978-1242639432)
ISBN13: 978-1242639432
ISBN10: 1242639438
Edition:
Copyright: 2011
Publisher: Hephaestus Books
Published: 2011
International: No

USED
Sold Out
Sold Out
NEW
Sold Out
Sold Out

Soviet Photographers, including: Sergey Prokudin-gorsky, Alexander Rodchenko, Igor Kostin, Roman Vishniac, Yevgeny Khaldei, Gueorgui Pinkhassov, Mikhail Evstafiev, Roman Karmen, Alexander Zemlianichenko, Mikhail Kaufman, Gustav Klutsis, Vladimir Shukhov - edition

ISBN13: 978-1242639432

Hephaestus Books

ISBN13: 978-1242639432
ISBN10: 1242639438
Edition:
Copyright: 2011
Publisher: Hephaestus Books
Published: 2011
International: No
USED
Sold Out
NEW
Sold Out